Privacy policy

Privacyverklaring Servicemonitor  en bewakingsdienst

Privacyverklaring Servicemonitor B.V., hierna ook te noemen: “Servicemonitor”

In deze digitale privacyverklaring staat beschreven welke soorten persoonsgegevens Servicemonitor en haar groepsmaatschappijen (gezamenlijk ‘wij’) verzamelen en opslaan in verband met het gebruik van uw kamerthermostaat en verwarmingssysteem en hoe deze gegevens worden gebruikt. Servicemonitor neemt uw privacy serieus en zal uw persoonsgegevens goed beschermen. Servicemonitor is de ‘verantwoordelijke’ met betrekking tot uw gegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via info@servicemonitor.nl.

Deze privacyverklaring kan onderhevig zijn aan wijzigingen, bijvoorbeeld wanneer wij onze dienstverlening aanpassen of nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

– In deze privacyverklaring lichten we toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.
– Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
– Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
– Welke gegevens verzamelen we en hoe doen we dat?
– Hoe gebruiken we uw gegevens?
– Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?
– Hoe zorgen we ervoor dat uw gegevens veilig zijn, en hoe lang bewaren we uw gegevens?
– Hoe kunt u uw wettelijke rechten uitoefenen?

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, delen en opslaan wanneer u onze monitoringsmodule en daaraan gerelateerde apps en diensten en onze bewakingsdienst gebruikt of wanneer u contact met ons opneemt over deze producten en diensten. Nadere informatie

Monitoringsmodule

De intelligente monitoringsmodule is een module met narrow band verbinding die met of zonder onze app kan worden bediend. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, delen en opslaan met betrekking tot de werking van uw monitoringsmodule, de app en uw apparaat (bijvoorbeeld uw warmwaterketel of warmtepomp).

Bewakingsdienst

Onze bewakingsdienst is een dienst waarmee de toestand van uw apparaat kan worden bepaald en die kan voorspellen wanneer er onderhoud moet worden verricht. Deze dienst maakt gebruik van een communicatiemodule of monitoringsmodule (die vooraf in uw huis of apparaat is geïnstalleerd of kan worden geïnstalleerd door uw eigen installateur) om technische informatie over de werking van uw apparaat naar onze servers te verzenden. We stellen deze informatie aan uw installateur beschikbaar via een online dashboard, zodat hij de status van uw apparaat kan bepalen en kan beslissen of er onderhoud is vereist. Als uw apparaat wordt onderhouden door een groot installatiebedrijf, kunnen wij de technische informatie over de werking van uw apparaat rechtstreeks aan dat bedrijf sturen, bijvoorbeeld via een API. Dit soort grote installatiebedrijven is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en voor het informeren over hun praktijken met betrekking tot gegevensbescherming.

U wordt verzocht onze privacyverklaring te lezen op onze website voor nadere informatie over hoe wij de informatie van onze websites verzamelen en gebruiken. Deze privacyverklaring geldt niet voor het verzamelen van informatie via de websites van derden. Raadpleeg eventueel het privacybeleid van de desbetreffende websites voor nadere informatie.

De huidige privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt in september 2021 en vervangt alle eerdere versies. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken en zullen u informeren over eventuele wijzigingen door de herziene verklaring op onze website te plaatsen en u hierover te informeren per e-mail of via onze apps, voordat de wijzigingen van kracht worden.

2. Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens?

We zijn de Servicemonitor, een toonaangevende fabrikant en distributeur van innovatieve verwarmings- en waterverwarmingssystemen en diensten gevestigd in Schoolstraat 35, 2435 AA Zevenhoven, Nederland. De naam van onze bewakingsdienst is Servicemonitor. Nadere informatie over de Servicemonitor en onze producten en diensten treft u aan op de website van Servicemonitor.nl.

De Servicemonitor BV, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Zevenhoven, Nederland. De Servicemonitor is de eigenaar van verschillende bekende bedrijven voor verwarming en watertechniek.  

Servicemonitor B.V. is verantwoordelijk voor de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Geef in dat geval aan dat u een vraag hebt over juridische zaken of privacy-aangelegenheden. Nadere informatie

3. Welke gegevens verzamelen wij en hoe?

Wanneer u onze monitoringsmodule gebruikt

Wanneer u gebruik maakt van de monitoringsmodule en app, verzamelen wij de volgende gegevens van en over u: (1) informatie over uw gebruikersaccount, (2) informatie over uw instellingen en informatie over uw gebruik van de verwarmingsapparatuur en de app, (3) technische informatie over uw apparaat en (4) informatie die wij verzamelen wanneer u contact met ons opneemt. Nadere informatie

Informatie omtrent uw gebruikersaccount

Wanneer u op monitoringsmodule inlogt met de app, wordt u gevraagd om een gebruikersaccount aan te maken. De accountgegevens kunnen uw naam, thuisadres en postcode, uw geboortedatum en verdere contactgegevens omvatten, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer. Als u ons toestemming verleent, maken we gebruik van de locatiegegevens van uw mobiele apparaat om uw woonadres vast te stellen. Verplichte velden worden duidelijk aangegeven.

Informatie over instellingen en over uw gebruik van de monitoringsmodule en app

Bij het instellen van uw monitoringsmodule wordt u een aantal vragen gesteld over het beoogde gebruik. Dit omvat vragen omtrent uw voorkeuren en programmeerschema’s en of u gebruik wilt maken van locatiediensten en andere instellingen zoals gebruiksmodi (handbediening, programma’s of vorstbeveiliging).

Wij verzamelen informatie over uw gebruik van de monitoringsmodule, de app en uw apparaat. Dit omvat informatie over de gebruiksfrequentie, inlogtijden van de app en schermklikken), de ingestelde temperatuurwaarden, de huidige temperaturen, foutcodes en het energieverbruik van uw apparaat. Deze informatie wordt om het uur opgeslagen en naar onze servers verzonden.

Technische gegevens over de monitoringsmodule, app en uw apparaat

Wij verzamelen gegevens van de monitoringsmodule, de app en uw apparaat. Deze omvatten model- en serienummer, hardware en IP-adres, softwareversie en andere technische gegevens van uw apparaat, zoals branduren en draaiuren van de pomp, waterdruk, temperaturen, ventilator- en pompsnelheid, klepstatus, energieverbruik, waarschuwingen met betrekking tot slijtage en foutcodes. Deze informatie wordt meerdere keren per minuut opgeslagen en naar onze servers verzonden.

Informatie die wij verzamelen wanneer u contact met ons opneemt

Wanneer u ons een e-mail stuurt of met ons chat, registreren wij uw communicatie. Wanneer u ons belt, zal onze supportdesk uw vragen of klachten in onze database registreren. Wij kunnen ook telefoongesprekken volgen of opnemen voor trainingsdoeleinden en het verbeteren van onze servicestandaarden.

Wanneer u gebruik maakt van onze bewakingsdienst

Wanneer u gebruik maakt van onze bewakingsdienst verzamelen wij de volgende gegevens van en over u: (1) uw naam, adres en contactgegevens, (2) technische gegevens van uw apparaat en (3) informatie die wij verzamelen wanneer u contact opneemt met ons. Nadere informatie

Naam, adres en contactgegevens

Wij verzamelen uw e-mailadres wanneer u uw communicatiemodule bij onze website registreert. Wij zullen uw naam- en adresgegevens niet verzamelen, omdat die niet noodzakelijk zijn voor het verlenen van de dienst. Uw installateur kan echter informatie toevoegen aan het online dashboard als hij dit nodig acht om de technische prestaties van uw apparaat te bewaken.

Technische gegevens van uw apparaat

Wij verzamelen het serienummer van uw apparaat en van de communicatiemodule, evenals informatie over de technische werking van uw apparaat. Deze informatie kan bestaan uit branduren en draaiuren van de pomp, waterdruk, temperaturen, ventilator- en pompsnelheid, klepstatus, energieverbruik, waarschuwingen met betrekking tot slijtage en foutcodes. Deze gegevens worden meerdere keren per minuut opgeslagen en naar onze servers verzonden. We stellen deze informatie aan uw installateur beschikbaar via een online dashboard of rechtstreeks als uw apparaat wordt onderhouden door een (groter) installatiebedrijf.

Informatie die wij verzamelen wanneer u contact met ons opneemt

Wanneer u ons een e-mail stuurt of met ons chat, registreren wij uw communicatie. Wanneer u ons belt, zal onze supportdesk uw vragen of klachten in onze database registreren. Wij kunnen ook telefoongesprekken volgen of opnemen voor trainingsdoeleinden en het verbeteren van onze servicestandaarden.

Wij verzamelen deze categorieën gegevens op de volgende manieren: (1) wij verzamelen de gegevens die u aan ons doorgeeft (bij het instellen van uw monitoringsmodule, wanneer u een account aanmaakt, wanneer u uw communicatiemodule registreert of wanneer u contact opneemt met onze klantenservice); (2) gegevens van uw monitoringsmodule, de app of uw apparaat verzamelen wij automatisch zoals hierboven wordt beschreven; en (3) wij kunnen eventueel gegevens ontvangen van uw installateur wanneer hij uw apparaat activeert in het online dashboard voor de bewakingsdienst.

4. Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: (1) om onze diensten te leveren en met u te communiceren, (2) voor onderzoeksdoeleinden, zodat we onze producten en diensten kunnen verbeteren, (3) voor direct marketing en (4) voor administratieve doeleinden en het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Nadere informatie

Om onze diensten te leveren en met u te communiceren

Voor de levering van onze monitoringsmodule en bewakingsdiensten hebben we de meeste informatie nodig die in paragraaf 3 wordt beschreven.

Wij gebruiken de informatie van uw gebruikersaccount en uw contactgegevens om uw monitoringsmodule en de app persoonlijk aan te passen en om u serviceberichten te sturen, zoals nieuws over beveiligingsupdates of nieuwe functies. Wij gebruiken uw contactgegevens om uw vragen te beantwoorden wanneer u contact opneemt met onze klantenservice.

Informatie over instellingen, uw gebruik van uw monitoringsmodule en de app worden in combinatie met =technische gegevens van het apparaat gebruikt om een programma aan te maken met temperatuurinstellingen en om te controleren of uw monitoringsmodule en app naar behoren werken. Er worden systeemmeldingen naar u verzonden die als doel hebben de eindgebruikerservaring te verbeteren en u in de toekomst een schatting te geven van het energieverbruik van uw apparaat. Als u deze functie hebt geactiveerd, maken we gebruik van de locatie om gebruik te maken van lokale weerberichten ter ondersteuning van slimme functies voor energiebeheer.

Als u gebruik maakt van bewakingsdiensten, worden de technische gegevens over uw apparaat geregistreerd en beschikbaar gesteld aan uw installateur via een online dashboard of rechtstreeks als uw apparaat wordt onderhouden door een groter installatiebedrijf. Uw installateur kan dan de status van uw apparaat bepalen en beslissen of er onderhoud is vereist. U kunt de bewakingsservice en het verzenden van de technische gegevens over uw apparaat naar onze database en uw installateur op elk moment annuleren, door de optout-instructies te volgen in de e-mail die u ontvangt bij het activeren van de bewakingsdienst of door contact op te nemen met onze klantenservice.

Onderzoek met het doel om onze producten en diensten te verbeteren

Wij doen onderzoek naar de algemene trends van onze klanten met betrekking tot het gebruik van onze producten en diensten. Wij doen dit om beter inzicht te krijgen in het gedrag en de voorkeuren van onze klanten en om onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren.

Wij kunnen de volgende informatie van paragraaf 3 samenvoegen en analyseren in het kader van ons onderzoek: informatie over instellingen, gebruiksgegevens van uw monitoringsmodule en de app en technische gegevens van uw monitoringsmodule, app en apparaat. Wij maken uitsluitend gebruik van de samengevoegde gegevens zonder uw naam, e-mailadres of andere informatie waarmee u rechtstreeks geïdentificeerd zou kunnen worden. Op elk moment en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden (zie paragraaf 7 hieronder).

Direct marketingdoeleinden

Wij gebruiken uw accountinformatie en contactgegevens om u te informeren over de nieuwe of verbeterde producten en diensten van onze merken waarin u mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn. Wij sturen u alleen direct marketing-berichten met uw voorafgaande opt-in toestemming. U kunt zich altijd afmelden voor deze berichten, door de instructies te volgen in de desbetreffende marketingberichten, door uw accountvoorkeuren aan te passen (indien beschikbaar) of door contact op te nemen met onze klantenservice. Wij analyseren uw persoonsgegevens en zullen persoonlijk aangepaste aanbiedingen in onze direct marketing-berichten opnemen in het kader van ons legitieme belang om u relevante aanbiedingen te doen. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (zie paragraaf 7 hieronder).

Het vastleggen van gegevens in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uw gegevens voor interne doeleinden, zoals het bijhouden van registers en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

Juridische gronden voor de verwerking van persoonsgegevens Wij verzamelen, gebruiken, delen en bewaren uw persoonsgegevens om onze diensten aan u te leveren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, voor onze eigen legitieme belangen of de belangen van een derde partij of met uw toestemming indien wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing-doeleinden. Nadere informatie

Als u weigert om de persoonsgegevens op te geven die wij nodig hebben voor de uitvoering van een contract of in naleving van een wettelijke verplichting, is het mogelijk dat wij niet alle door u gevraagde diensten kunnen leveren of slechts een deel daarvan.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze eigen legitieme belangen of de belangen van derden, dan zullen wij deze belangen afwegen tegen uw privacybelangen. Wij zullen de nodige maatregelen treffen om uw privacybelangen te beschermen en in voorkomende gevallen om ongeoorloofde nadelen voor u te voorkomen. Onze legitieme belangen kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit veiligheidsredenen of de intentie u te voorzien van betere diensten en aanbiedingen. Voor nadere informatie over deze belangen kunt u hierboven de doeleinden raadplegen waarvoor wij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

Op elk moment en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze eigen legitieme belangen of de belangen van derden (zie paragraaf 7 hieronder).

5. Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan of delen met uw installateur en onze groepsmaatschappijen, dienstverleners en partners voor de volgende doeleinden: (1) om onze diensten aan u te leveren, (2) om een derde partij in staat te stellen om diensten aan u te laten leveren (3) ter ondersteuning van onze bedrijfsfuncties en (4) voor het doel van onderzoek en direct marketing. Nadere informatie

Om onze diensten aan u te leveren

Als u gebruik maakt van bewakingsdiensten, worden de technische gegevens over uw apparaat beschikbaar gesteld aan uw installateur via een online dashboard of rechtstreeks (zoals hierboven beschreven).

Wanneer wij een externe installateur inschakelen voor het verrichten van onderhoud aan uw apparaat, is het mogelijk dat wij de gegevens en analyseresultaten van uw monitoringsmodule delen, zodat externe installateurs u een volledige service kunnen bieden.

Om een derde partij diensten aan u te laten leveren

Wij kunnen u een dienst aanbieden in samenwerking met een van onze partners, bijvoorbeeld in het kader van domotica. In dat geval kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met deze partners, zodat u optimaal gebruik kunt maken van hun of van onze gecombineerde diensten. Wij zullen dit alleen doen als wij denken dat de derde partijen welkome extra diensten kunnen bieden en wij zullen uw gegevens alleen delen met deze partners na u te hebben geïnformeerd over onze plannen en met uw voorafgaande toestemming.

Ook kunnen wij u de mogelijkheid bieden om uw monitoringsmodule aan te sluiten op andere slimme apparaten, apps of diensten die door derden worden aangeboden. U beslist als enige of u uw monitoringsmodule wilt verbinden met een apparaat, app of dienst van een derde partij en wij zullen u altijd vooraf informeren welke gegevens voor deze derden toegankelijk zullen zijn. De derde partij zal uw gegevens verwerken in overeenstemming met haar servicevoorwaarden en privacybeleid. Wij wijzen u erop dat wij verder geen controle hebben over deze verwerking.

Om onze bedrijfsfuncties te ondersteunen

In voorkomende gevallen delen wij uw persoonsgegevens met betrouwbare externe partijen die namens ons bedrijfsfuncties uitvoeren of diensten verlenen. Dergelijke partijen omvatten IT-leveranciers die ons helpen met de ontwikkeling en het onderhoud van onze app en IT-systemen en aanbieders van hosting-diensten. We maken daarnaast gebruik van bureaus die ons met onze marketingactiviteiten helpen. Al deze derde partijen moeten uw persoonsgegevens goed beveiligen en die alleen in overeenstemming met onze instructies verwerken.

Onderzoek en direct marketing

Wij kunnen binnen onze groep van bedrijven informatie uitwisselen voor het doel van onderzoek en direct marketing (zie paragraaf 4 hierboven). Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met toezichthouders, de belastingdienst en controlerende instellingen indien de wet dit voorschrijft.

Wij kunnen samengevoegde, niet-persoonlijke informatie delen met derden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld trends delen met anderen over energieverbruik thuis. Wij zorgen ervoor dat deze niet-persoonlijke informatie niet in verband kan worden gebracht met specifieke gebruikers van onze producten en diensten.

Onze groepsmaatschappijen, dienstverleners en partners kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (dit betekent alle EU-lidstaten plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). In deze gevallen is er sprake van internationale overdracht van persoonsgegevens. Nadere informatie

De wetten van deze landen hoeven niet per se hetzelfde beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens te bieden als de wetten van Nederland. Waar nodig zullen wij ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen zijn voor het naleven van de vereisten voor de internationale overdracht van persoonsgegevens in overeenstemming met de Standaardcontractbepalingen van de EU (zie artikel 46 van de AVG). Dergelijke contracten bevatten standaardcontractbepalingen die met derden kunnen worden aangegaan om te waarborgen dat de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte aan de Europese privacynormen voldoet. Als er sprake is van een dienst die door een externe partij wordt geleverd, vragen wij mogelijk om uw uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van uw persoonsgegevens (zie artikel 49 van de AVG).

6. Hoe beveiligen wij uw gegevens en hoe lang bewaren wij die?

Wij zullen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens goed worden beveiligd door gebruik te maken van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde inzage of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging of verlies.

Wij slaan uw gegevens in onze systemen op zolang dit is vereist voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring en voor zover dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en het oplossen van geschillen. Als u uw account verwijdert, u onze diensten drie jaar lang niet gebruikt of als we uw gegevens niet langer nodig hebben, zullen we die verwijderen of anoniem maken. In de praktijk houdt dit in dat uw persoonsgegevens binnen 30 dagen na het opheffen van uw account worden gewist.

Sommige informatie wordt rechtstreeks verwerkt en bewaard in uw monitoringsmodule of app. U kunt deze informatie verwijderen door de monitoringsmodule te resetten in de standaardinstellingen of door de app te verwijderen.

7. Hoe kunt u uw wettelijke rechten uitoefenen?

U kunt contact opnemen met onze klantenservice voor het uitoefenen van uw rechten het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals (1) het recht op inzage in uw gegevens, (2) het recht om die te corrigeren, (3) het recht om die te wissen, (4) het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken, (5) het recht op portabiliteit van uw gegevens en (6) het recht om bezwaar te maken tegen hun verwerking. Houd er wel rekening mee dat we u mogelijk aanvullende informatie zullen vragen om uw identiteit te controleren. 

Recht op inzage

U kunt ons vragen of wij uw persoonlijke gegevens al dan niet verwerken en ons in voorkomende gevallen om inzage in de gegevens vragen in de vorm van een kopie. Wanneer wij gevolg geven aan een verzoek om inzage, zullen wij u ook aanvullende informatie verstrekken, zoals de verwerkingsdoeleinden, de desbetreffende categorieën persoonsgegevens en alle andere informatie die u nodig hebt om de essentie van dit recht uit te oefenen.

Recht op rectificatie

U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren ingeval ze onnauwkeurig of onvolledig zijn. Wij zullen op verzoek uw onjuiste persoonsgegevens corrigeren en, rekening houdend met de verwerkingsdoeleinden, onvolledige persoonsgegevens aanvullen, waarvoor een verdere aanvullende verklaring vereist kan zijn.

Recht om gegevens te wissen

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, wat inhoudt dat uw gegevens door ons zullen worden verwijderd en waar mogelijk door elke andere verantwoordelijke aan wie uw gegevens eerder door ons openbaar werden gemaakt. Het wissen van uw persoonsgegevens vindt alleen plaats in sommige gevallen, die door de wet zijn voorgeschreven en die worden vermeld onder artikel 17 van de AVG. Dit omvat de situaties waarin uw persoonsgegevens niet langer zijn vereist in verband met de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar ook de situaties waarin ze onrechtmatig werden verwerkt. Vanwege de manier waarop wij bepaalde diensten handhaven, kan het enige tijd duren voordat de backup-kopieën worden gewist.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij het verwerken van uw gegevens voor een bepaalde periode opschorten. Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot dit recht zijn bijvoorbeeld situaties waarin de juistheid van uw persoonsgegevens werd betwist, maar waarvoor enige tijd nodig is om de (on)nauwkeurigheid ervan te verifiëren. Dit recht verhindert ons niet om door te gaan met het opslaan van uw persoonsgegevens. Wij zullen u vooraf informeren wanneer de beperking weer wordt opgeheven.

Recht op portabiliteit van de gegevens

Uw recht op gegevensportabiliteit houdt in dat u ons kunt vragen om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en voor machine leesbaar formaat te verstrekken en om deze gegevens rechtstreeks naar een andere verantwoordelijke te laten verzenden voor zover dit technisch mogelijk is. Op verzoek en waar dit technisch mogelijk is, zullen wij uw persoonsgegevens dan rechtstreeks naar de andere verantwoordelijke te verzenden.

Recht op bezwaar.

U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, wat inhoudt dat u ons kunt vragen uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dit geldt alleen ingeval de reden van ‘legitieme belangen’ (inclusief profilering) de wettelijke basis vormt voor het verwerken van de gegevens (zie paragraaf 4).

U kunt op elk moment kosteloos bezwaar maken tegen direct marketing ingeval uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden worden verwerkt, inclusief profileringsdoeleinden, voor zover deze verband houden met direct marketing. Ingeval u dit recht uitoefent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor dergelijke doeleinden.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij het recht hebben om u uw rechten zoals beschreven in deze paragraaf te weigeren of te beperken. Wij zullen in elk geval zorgvuldig overwegen of deze vrijstelling van toepassing is en u hierover informeren. Nadere informatie

Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw verzoek om inzage weigeren wanneer dat nodig is om de rechten en vrijheden van andere personen te beschermen of weigeren uw persoonsgegevens te verwijderen als het verwerken van deze gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het recht op gegevensportabiliteit geldt bijvoorbeeld niet ingeval de persoonsgegevens niet door u werden opgegeven of als wij de gegevens niet op basis van uw toestemming verwerken of voor de uitvoering van een contract.

Neem voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring contact met ons op (info@servicemonitor.nl). Mochten problemen niet naar uw goeddunken zijn opgelost, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.